วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โรงเรียนวัดท้ายเมือง

โรงเรียนวัดท้ายเมืองตั้งอยู่  หมู่ 2 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี